Resultat 2013 GA:14

RESULTATRÄKNING GA:14

Kto.nr.

Kontots namn

2013

2012

 

RESULTATRÄKING

 

 
 

Intäkter

 

 

3000

Vägavgifter

5 859,00

8 370,00

 

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

5 859,00

8 370,00

 

Bruttovinst

5 859,00

8 370,00

6490

Övriga förvaltningskostnader

-7 207,41

-7 190,50

 

Summa Administrativa kostnader

-7 207,41

-7 190,50

 

Rörelseresultat före avskrivningar

-1 348,41

1 179,50

 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-1 348,41

1 179,50

8999

Föregående års resultat

1 179,50

0,00

 

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

1 179,50

0,00

 

Redovisat resultat

-168,91

1 179,50

 

Summa RESULTATRÄKING

-168,91

1 179,50

       

RESULTATRÄKNING GA:14

Kto.nr.

Kontots namn

2013

2012

 

TILLGÅNGAR

 

 

1511

Vägavgift fordringar

0,00

90,00

1920

Swedbank 923 707 398-7

-168,91

1 089,50

 

Summa Kassa och bank

-168,91

1 089,50

 

Summa TILLGÅNGAR

-168,91

1 179,50

       
       
 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

   
 

Eget Kapital

 

 

2068

Vinst eller förlust från föregående år

0,00

0,00

2069

Årets resultat

168,91

-1 179,50

 

Summa Eget Kapital

168,91

-1 179,50

 

Summa EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

168,91

-1 179,50