Ekonomi

Bokslut och verksamhetsberättlser Sikhjälmakustens Samfällighetsförening 

Uttaxeringar per andel från 2012 och framåt

Lån GA:13 samt Fond GA:13 och GA:14