Lån och fonder

Lån

2013 tog föreningen upp ett lån på 400.00:- kronor i Swedbank, Tierp, för upprustning och viss nybyggnation av vägar enligt förrättningsbeslutet.

Löptiden på lånet är 5 år. vilket innebär att det kommer att vara färdigamorterat 2018.

Räntan är bunden till 3%

Lånet fördelades mellan sektion 1 vilket avser upprustning och sektion 2 som avser nybyggnad.

Klicka på nedanstånde graf.

 

Fond GA:13

Enligt förrättningsbeslutet skall en avsättning till en underhåll- och förnyelsefond göras med 10.000:- per år.

 Klicka på nedanstånde graf.