Lån och fonder

Lån

2013 tog föreningen upp ett lån på 400.00:- kronor i Swedbank, Tierp, för upprustning och viss nybyggnation av vägar enligt förrättningsbeslutet.

Löptiden på lånet var 5 år, vilket innebär att det blev färdigamorterat 2018.

Fond GA:13

Enligt förrättningsbeslutet skall en avsättning till en underhåll- och förnyelsefond göras med 10.000:- per år.

 Fond GA:14