Vinterväghållning

 

Avtal har nu träffats med Stig Ederyd, Sikhjälma avseende vinterväghållningen för perioden 2017-2020

Vinterväghållningen omfattar snöröjning och halkbekämpning vid behov och omfattar nedanstående rödmarkerade streckade vägar. Enligt avtalet ansvarar Stig även för uppsättning av s.k. snökäppar längs den markerade vägsträckningen.Stig nås på telefon 070-605 42 59 alt. 0294-261 11

Den som önskar snöröjning av någon av de vägar som inte omfattas av avtalet så kan snörjöjning beställas av Stig till en kostnad av 550:- per timme + moms. Dvs. 678.50 inkl. moms och betalas av den som önskar få snöröjningen utförd. Den som önskar kan fritt välja annan entreprenör.

Avtalet är baserat på vintervägsstandard D, vilket innebär:
Under snöfall och upp till sex timmar därefter, inte ha större snödjup än sex cm. Sandas inom sex timmar efter att nederbörd som förorsakat halka upphört