Vinterväg

Avtalet för snöröjning med Stig Ederyd har förlängts och omfattar nu även säsongen 2017-10-01 t.o.m. 2020-04-31. Då vägsystemet nu är utbyggt så är det den "nya" genomfartsvägen som kommer att hållas öppen samt Västerskogsvägen fram till korsningen Sjögränd - Hamnvägen. Vid hård vind och kraftigt snöfall kan drivbildning innebära att vägen snabbt blir igenkorkad, för att säkerställa att inte bli fast i området på grund av snöhinder kan man skicka e-post till Stig och informera om när man planerar att komma ut och även när man planerar att fara därifrån. Dvs. då kommer Stig att tillse att vägen är farbar och han kan även planera sin rutt på ett mer optimalt sätt om det är fler fastighetsägare som besöker området under samma tidsperiod.

Ange i e-posten Namn, Fastighet och ett Telefonnummer på vilket ni kan nås samt beräknad tid och datum för ankomst och avfärd.

Ange som ämne Vinterväg vilket gör det lättare för Stig att se vilka meddelanden som gäller vinterväghållningen.

Klicka här så öppnas e-postklienten med Stigs e-postadress ifylld.

 

Klicka på kartan