Resultat 2013 G:A13 Sektion3

 

RESULTATRÄKNING GA:13 Sektion 3

Kto.nr.

Kontots namn

2013

2012

 

RESULTATRÄKING

 

 
 

Intäkter

 

 

3000

Vägavgifter

4 305,00

50 400,00

 

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

4 305,00

50 400,00

4200

Anläggning / Byggnation

-40 619,48

0,00

 

Mervärdesskatt

 

 

2610

Ingående moms

-10 089,83

0,00

 

Summa Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-50 709,31

0,00

 

Bruttovinst

-46 404,31

50 400,00

6490

Övriga förvaltningskostnader

-1 801,85

-1 797,70

 

Summa Administrativa kostnader

-1 801,85

-1 797,70

 

Rörelseresultat före avskrivningar

-48 206,16

48 602,30

 

Summa Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

0,00

0,00

 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-48 206,16

48 602,30

8999

Föregående års resultat

48 602,30

0,00

 

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

48 602,30

0,00

 

Redovisat resultat

396,14

48 602,30

 

Summa RESULTATRÄKING

396,14

48 602,30

 

BALANSRÄKNING GA:13 Sektion 3

Kto.nr.

Kontots namn

2013

2012

 

TILLGÅNGAR

 

 

1511

Vägavgift fordringar

0,00

480,00

1920

Swedbank 923 707 398-7

396,14

48 122,30

 

Summa Kassa och bank

396,14

48 122,30

 

Summa TILLGÅNGAR

396,14

48 602,30

       
       
 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

   
 

Eget Kapital

 

 

2068

Vinst eller förlust från föregående år

0,00

0,00

2069

Årets resultat

-396,14

-48 602,30

 

Summa Eget Kapital

-396,14

-48 602,30

 

Summa EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-396,14

-48 602,30