Resultat 2013 GA:13 Sektion2

 

RESULTATRÄKNING GA:13 Sektion 2

Kto.nr.

Kontots namn

2013

2012

 

RESULTATRÄKING

 

 
 

Intäkter

 

 

3000

Vägavgifter

34 688,00

76 800,00

 

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

34 688,00

76 800,00

4200

Anläggning / Byggnation

-170 010,36

-6 928,00

2610

Ingående moms

-42 230,40

-1 732,10

 

Summa Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-212 240,76

-8 660,10

 

Bruttovinst

-177 552,76

68 139,90

6490

Övriga förvaltningskostnader

-5 405,56

-5 392,80

 

Summa Administrativa kostnader

-5 405,56

-5 392,80

 

Rörelseresultat före avskrivningar

-182 958,32

62 747,10

 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-182 958,32

62 747,10

 

Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

 

 

8999

Föregående års resultat

62 747,10

0,00

 

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

62 747,10

0,00

 

Redovisat resultat

-120 211,22

62 747,10

 

Summa RESULTATRÄKING

-120 211,22

62 747,10

 

BALANSRÄKNING GA:13 Sektion 2

Kto.nr.

Kontots namn

2013

2012

 

TILLGÅNGAR

 

 

1511

Vägavgift fordringar

0,00

600,00

 

Kassa och bank

 

 

1920

Swedbank 923 707 398-7

3 788,78

62 147,10

 

Summa Kassa och bank

3 788,78

62 147,10

 

Summa TILLGÅNGAR

3 788,78

62 747,10

       
       
 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

   
 

Eget Kapital

 

 

2068

Vinst eller förlust från föregående år

0,00

0,00

2069

Årets resultat

120 211,22

-62 747,10

2359

Övriga långfristiga lån från kreditinstitut

-124 000,00

0,00

 

Summa EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-3 788,78

-62 747,10