Fastigheter/andelstal

Fastigheter                                                  Sekt. 1           Sekt. 2                GA:14

TIERP HÅLLNÄS 3:2

6

 

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:3

26

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:7

2

 

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:8

31

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:9

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:10

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:11

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:12

104

10

10

TIERP SIKHJÄLMA 1:13

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:14

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:15

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:16

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:17

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:18

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:19

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:20

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:21

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:22

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:23

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:24

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:25

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:26

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:27

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:28

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:29

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:30

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:31

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:32

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:33

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:34

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:35

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:36

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:37

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:38

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:39

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:40

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:41

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:44

8

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:46

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:47

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:48

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:49

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:50

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:51

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:52

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:53

10

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 1:54

4

 

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:55

4

 

 

TIERP SIKHJÄLMA 1:56

4

 

 

TIERP SIKHJÄLMA 3:26

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 3:29

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 3:33

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 3:34

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 3:35

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 3:36

2

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:1

5

 

 

TIERP SIKHJÄLMA 18:3

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:4

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:5

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:6

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:7

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:8

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:9

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:10

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:11

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:12

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:13

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:14

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:15

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:16

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:17

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:18

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:19

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:20

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:21

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:22

2

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:23

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:24

32

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:25

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:26

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:27

2

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:28

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:30

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:31

2

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 18:32

2

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 20:2

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 20:3

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 20:4

32

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 20:5

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 20:6

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 20:7

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 20:8

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 20:9

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 20:10

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 20:11

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 21:1

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 23:1

33

3

3

TIERP SIKHJÄLMA 24:1

8

4

 

TIERP SIKHJÄLMA 24:2

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:3

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:4

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:5

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:6

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:7

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:8

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:9

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:10

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:11

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:12

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:13

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:14

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:16

11

1

1

TIERP SIKHJÄLMA 24:17

1

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 24:18

1

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 24:19

1

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 24:20

1

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 24:21

1

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 24:22

11

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 24:23

1

1

 

TIERP SIKHJÄLMA 24:24

1

1