Budget 2013 GA:14

 

RESULTATRÄKING 2012 OCH BUDGET 2013 GA:14

   

Kto.nr.

Kontots namn

Budget

2012

3000

Vägavgifter

5 859

8 370

 

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

5 859

8 370

 

Bruttovinst

5 859

8 370

6490

Övriga förvaltningskostnader

-6 915

-7 191

 

Administrativa kostnader

-6 915

-7 191

8999

Föregående års resultat

1 180

0

 

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

1 180

0

 

Summa RESULTATRÄKING

123

1 180