Budget 2013 GA:13 Sektion 3

 

RESULTATRÄKING 2012 OCH BUDGET 2013 GA:13, Sektion 3

   

Kto.nr.

Kontots namn

Budget

2012

3000

Vägavgifter

4 305

50 400

 

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

4 305

50 400

4202

Fyllnadsmaterial

-5 550

0

4203

Transport

-3 500

0

4204

Inhyrning maskiner

-31 600

0

2610

Ingående moms

-10 163

0

 

Summa Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-50 813

0

 

Bruttovinst

-46 508

50 400

6490

Övriga förvaltningskostnader

-1 729

-1 798

 

Administrativa kostnader

-1 729

-1 798

8999

Föregående års resultat

48 602

0

 

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

48 602

0

 

Summa RESULTATRÄKING

366

48 602