Budget 2013 GA:13 Sektion1

 

RESULTATRÄKING 2012 OCH BUDGET 2013 GA:13, Sektion 1

   

Kto.nr.

Kontots namn

Budget

2012

3000

Vägavgifter

144 495

163 550

3985

Statsbidrag

155 000

0

3987

Kommunalt bidrag

8 500

8 862

 

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

307 995

172 412

4003

Dikning

-40 000

0

4004

Hyvling

-1 500

-1 500

4101

Utmärkning av väg

-2 800

-4 400

4102

Snöröjning

-20 000

-1 000

4104

Sandning

-7 000

-5 858

4120

Övriga vinterväghållning kostnader

-2 000

-4 000

4201

Röjning stubb och sten

-93 000

-950

4202

Fyllnadsmaterial

-96 450

-1 772

4203

Transport

-50 500

-742

4204

Inhyrning maskiner

-41 900

0

4205

Övrigt material

-12 000

0

2610

Ingående moms

-91 788

-4 882

 

Summa Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-458 938

-25 103

 

Bruttovinst

-150 943

147 308

6490

Övriga förvaltningskostnader

-20 744

-21 572

 

Administrativa kostnader

-20 744

-21 572

 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-171 686

125 737

8400

Räntekostnader

-1 875

0

8410

Amortering lån

-6 694

0

8790

Lån

75 000

0

8810

Avsättning till fond

-10 000

-10 000

8999

Föregående års resultat

115 737

0

 

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

172 168

-10 000

 

Summa RESULTATRÄKING

481

115 737