Budget 2013 GA:13 Sektion 2

 

RESULTATRÄKING 2012 OCH BUDGET 2013 GA:13, Sektion 2

   

Kto.nr.

Kontots namn

Budget

2012

3000

Vägavgifter

34 688

76 800

 

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

34 688

76 800

4003

Dikning

-30 000

0

4201

Röjning stubb och sten

-10 000

-1 900

4202

Fyllnadsmaterial

-49 000

-3 545

4203

Transport

-25 000

-1 483

4204

Inhyrning maskiner

-61 500

0

4206

Kontollavgifter

-4 260

0

2610

Ingående moms

-44 940

-1 732

 

Summa Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-224 700

-8 660

 

Bruttovinst

-190 012

68 140

6490

Övriga förvaltningskostnader

-5 186

-5 393

 

Administrativa kostnader

-5 186

-5 393

 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-195 198

62 747

8400

Räntekostnader

-3 750

0

8410

Amortering lån

-13 389

0

8790

Lån

150 000

0

8999

Föregående års resultat

62 747

0

 

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

195 608

0

 

Summa RESULTATRÄKING

410

62 747