Budget 2013

 

RESULTATRÄKING 2012 OCH BUDGET 2013 FÖRENINGEN TOTALT

   

Kto.nr.

Kontots namn

Budget

2012

3000

Vägavgifter

189 347

299 120

3985

Statligt bidrag

155 000

0

3987

Kommunalt bidrag

8 500

8 862

 

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

352 847

307 982

4003

Dikning

-70 000

0

4004

Hyvling

-1 500

-1 500

4101

Utmärkning av väg

-2 800

-4 400

4102

Snöröjning

-20 000

-1 000

4104

Sandning

-7 000

-5 858

4120

Övriga vinterväghållning kostnader

-2 000

-4 000

4201

Röjning stubb och sten

-103 000

-2 850

4202

Fyllnadsmaterial

-150 000

-5 317

4203

Transport

-80 000

-2 225

4204

Inhyrning maskiner

-135 000

0

4205

Övrigt material

-12 000

0

4206

Kontrollavgift

-4 260

0

2610

Ingående moms

-146 890

-8 208

 

Summa Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-734 450

-35 358

 

Bruttovinst

-153 337

272 623

5010

Lokalhyra

-1 000

-800

6110

Kontorsmateriel

-1 500

-1 368

6230

Datakommunikation

-1 500

-4 056

6250

Post

-1 680

-1 680

6310

Försäkringar

-1 290

-900

6570

Bankkostnader

-603

0

 

Summa Administrativa kostnader

-7 573

-8 804

7010

Löner

-13 630

-13 630

7020

Avdragen källskatt

-5 796

-5 796

7300

Skattefri ersättning

-5 000

-3 670

7520

Arbetsgivaravgifter

-2 574

-2 574

 

Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

-27 000

-25 670

 

Summa Personal samt Administrativa kostnader

-34 573

-34 474

 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-416 176

238 150

8319

Övriga ränteintäkter från omsätt ningstillgångar

0

116

8400

Räntekostnader

-5 625

0

8410

Amortering

-20 083

 

8790

Lån

225 000

0

8810

Avsättning till fond

-10 000

-10 000

8999

Föregående års resultat

228 266

0

 

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

417 558

-9 884

 

Summa RESULTATRÄKING

1 382

228 266