Bokslut 2013

 

Kto.nr.

Kontots namn

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Admin

GA:14

Totalt

3000

Vägavgifter

144 495,00

34 688,00

4 305,00

9,33

5 859,00

189 356,33

3590

Övriga fakturerade kostnader

3 000,00

 

 

300,00

 

3 300,00

3985

Statsbidrag

155 981,00

 

 

 

 

155 981,00

3987

Kommunalt bidrag

8 861,82

 

 

 

 

8 861,82

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

312 337,82

34 688,00

4 305,00

309,33

5 859,00

357 499,15

4008

Dammbindning

-14 797,50

 

 

 

 

-14 797,50

4009

Röjning

-1 010,00

 

 

 

 

-1 010,00

4101

Utmärkning av väg

-2 475,00

 

 

 

 

-2 475,00

4102

Snöröjning

-23 732,50

 

 

 

 

-23 732,50

4104

Sandning

-12 720,70

 

 

 

 

-12 720,70

4110

Jourersättning

-4 000,00

 

 

 

 

-4 000,00

4200

Anläggning / Byggnation

-454 887,20

-170 010,36

-40 619,48

 

 

-665 517,04

2610

Ingående moms

-127 677,30

-42 230,40

-10 089,83

-908,59

 

-180 906,12

Summa Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-641 300,20

-212 240,76

-50 709,31

-908,59

 

-905 158,86

 

Bruttovinst

-328 962,38

-177 552,76

-46 404,31

-599,26

5 859,00

-547 659,71

5010

Lokalhyra

 

 

 

-800,00

 

-800,00

6110

Kontorsmateriel

 

 

 

-698,40

 

-698,40

6230

Datakommunikation

 

 

 

-1 470,16

 

-1 470,16

6250

Post

 

 

 

-1 981,60

 

-1 981,60

6310

Försäkringar

 

 

 

-1 290,00

 

-1 290,00

6490

Övriga förvaltningskostnader

-21 622,23

-5 405,56

-1 801,85

35 437,05

-7 207,41

-600,00

6570

Bankkostnader

 

 

 

-1 603,00

 

-1 603,00

Summa Administrativa kostnader

-21 622,23

-5 405,56

-1 801,85

27 593,89

-7 207,41

-8 443,16

7010

Löner

 

 

 

-12 566,00

 

-12 566,00

7020

Avdragen källskatt

 

 

 

-6 474,00

 

-6 474,00

7300

Skattefri ersättning

 

 

 

-4 251,30

 

-4 251,30

7520

Arbetsgivaravgifter

 

 

 

-3 755,00

 

-3 755,00

 

Rörelseresultat före avskrivningar

-350 584,61

-182 958,32

-48 206,16

-51,67

-1 348,41

-583 149,17

Summa Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

0,00

0,00

0,00

-27 046,30

0,00

-27 046,30

 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-350 584,61

-182 958,32

-48 206,16

-51,67

-1 348,41

-583 149,17

8319

Övriga ränteintäkter från omsätt ningstillgångar

98,94

 

 

51,67

 

150,61

8999

Föregående års resultat

115 736,92

62 747,10

48 602,30

0,00

1 179,50

228 265,82

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

115 835,86

62 747,10

48 602,30

51,67

1 179,50

228 416,43

 

Redovisat resultat

-234 748,75

-120 211,22

396,14

0,00

-168,91

-354 732,74

 

Summa RESULTATRÄKING

-234 748,75

-120 211,22

396,14

0,00

-168,91

-354 732,74

 

Avsättning till fond

-10 000,00

 

 

 

 

-10 000,00

RESULTAT EFTER AVSÄTTNING TILL FOND

-244 748,75

 

 

 

 

-364 732,74